Bestuur

De vereniging van Dorpsbelang Rottum en haar bestuur

De vereniging van dorpsbelang te Rottum is op 22 november negentienhonderd zeventien (1917) opgericht. De vereniging heeft ten doel de interne en externe belangen van het dorp “Rottum” te behartigen. Het bestuur van de vereniging is belast met het besturen van de vereniging. Kaders op gebied van o.a. bestuur, vergaderingen, lidmaatschap etc. zijn opgetekend in de statuten van de vereniging.

 

Het huidige bestuur

Lindert wierda – voorzitter

Willy Kloosterman – secretaris secretariaatdbrottum@gmail.com

Jelmer de Lange – penningmeester

Wilco Baarda – bestuurslid

Sandra Bazzoni – bestuurslid

Wilco van der Wal – bestuurslid

E-mail: info@rottumonline.nl