Kinderclub ‘De Bezige Bijtjes’

Wat is precies kinderclub De Bezige Bijtjes?

Kinderclub De Bezige Bijtjes is een knutselclub.

In de winterperiode worden  twee- driewekelijks knutselavonden georganiseerd voor alle kinderen uit Rottum. De doelgroep zijn alle kinderen uit groep 3 t/m groep 8 van de basisschool. Uiteraard zijn alle kinderen in deze leeftijdcategorie welkom dus ook de kinderen die op een andere basisschool dan die in Rottum zitten.

Er wordt rekening gehouden met het leeftijdsverschil, het is altijd een knutsel die in principe door elke leeftijdsgroep gemaakt kan worden. Elke knutselavond wordt voorbereid en begeleid door een enthousiast team van vrijwilligers. Kinderen hoeven zich niet van tevoren op te geven / aan te melden, dit kan gewoon bij een teamlid op de avond zelf.

De activiteiten vinden weer plaats in het dorpshuis op een dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.30

Kosten

Ook dit seizoen bedragen de kosten € 1.50 per kind per activiteit.