OBS de Ynset

OBS De Ynset’

De Ynset is een gemoedelijke dorpsschool waar saamhorigheid aan de basis staat voor een prettig schoolklimaat. Wij sluiten aan bij de belevingswereld en ontwikkeling van kinderen door de inzet van moderne ICT middelen en wetenschap & techniek onderwijs. De kinderen doen kennis op door zelf op onderzoek uit te gaan. We laten ze ontdekken en hun talenten ontwikkelen. We leren ze respectvol te kijken naar en tolerant om te gaan met een ander en de wereld om ze zo voor te bereiden op een succesvolle toekomst.

Contact

OBS De Ynset
Binnendijk 24
8461 LD Rottum

E-mail: deynset@primus.frl
Website: https://www.de-ynset.nl/nl
Tel: 0513 551666

OBS De Ynset