Stichting Dorpshuis


Multifunctioneel gebruik

Het dorpshuis in Rottum is in 1994 gebouwd en is het ontmoetingscentrum van het dorp. Het is een multifunctioneel gebouw en is uitermate geschikt voor allerlei activiteiten, zoals verenigingswerk, vergaderingen, begrafenissen, familiebijeenkomsten en partijen. Voor het dorp het bruisend hart voor jong en oud.

In en bij het dorpshuis worden diverse sporten beoefend, zoals dans, biljart, koersbal, jeu de boules en tennis. Het dorpshuis beschikt over een biljarttafel. De basisschool, tennisbanen en jeu de boules baan zijn direct aan het dorpshuis gelegen. Naast het dorpshuis is tevens het activiteitenterrein gelegen.
De school maakt voor diverse activiteiten gebruik van het dorpshuis, bijvoorbeeld gymnastiek voor groep 1 en 2 (dagelijks), maar ook voor de bonte avond, sinterklaas, kerstdiner en andere bijeenkomsten waar de school geen ruimte voor heeft.

 

Voorzieningen

Het dorpshuis bestaat uit de volgende ruimtes:

 • Grote zaal in 2 delen, met bar en (beweegbaar) podium
 • Keuken
 • Bestuurskamer
 • Kleedkamers
 • Buitenterras

De grote zaal heeft een capaciteit van circa 100 personen, maar deze kan met behulp van flexibele wanden ook opgesplitst worden naar twee kleine zalen en is dan uitermate geschikt voor kleine gezelschappen. Er is een gezellige bar aanwezig. Voor allerlei optredens is er een ruim podium aanwezig en het gebouw is voorzien van een goedwerkende geluidsversterking. Ook beschikt het over een moderne en goed geoutilleerde keuken.

 

Activiteiten

In het dorpshuis worden veel activiteiten georganiseerd door verenigingen en instellingen voor jong en oud. Daarnaast wordt het dorpshuis gebruikt voor feesten, vergaderingen, begrafenissen en cursussen. De verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis zijn:

 • Biljartclub
 • Tennisvereniging Rottum
 • Kaartvereniging ’t Lytse Troefke
 • Dûnsgroep Fryske Krite
 • Dansclub Onder de Linden
 • De Bezige Bijtjes
 • Groei en bloei
 • Uitvaartvereniging De Laatste Eer
 • Vereniging Dorpsbelang Rottum
 • Jeu de boulesvereniging De Keiboulers
 • Diverse buurtverenigingen

 

Eigendom en beheer

Het eigendom van het Dorpshuis Rottum is ondergebracht in een stichting, namelijk de ‘Stichting Eigendom Doarpshûs Rottum’. Het stichtingsbestuur beheert het dorpshuis en zorgt voor de instandhouding van de accommodatie. Het bestuur faciliteert aan verenigingen, maar organiseert zelf slechts zeer beperkt activiteiten. De exploitatie van de bar vindt plaats door één van de bestuursleden en door de verenigingen zelf. Zowel de barbezetting als het schoonmaken van het dorpshuis vindt plaats door vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers zou het dorpshuis niet kunnen bestaan. We kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken.

 

Contactinformatie

Wilt u iets organiseren? Neemt u dan vrijblijvend contact op en informeer naar de mogelijkheden bij mevrouw Grietje Knol, tel. 0513-552078.

Stichting Dorpshuis Rottum
Binnendijk 22 Rottum
Telefoonnummer: 0513-551497