Jeu de Boules vereniging ‘De Keiboulers’

Wist u dat …

… de Jeu de boule club De Keiboulers de gezelligste club van Rottum is.

… dat we in maart 12 ½ hebben bestaan.

… dat U van harte welkom bent.

… dat de baan op maandag ,woensdag en zaterdagmiddag open is.

… dat wij om 14.00 uur beginnen.

… dat U eerst een paar keer zonder verplichtingen mee mag spelen.

… er zijn ballen op de baan om het te proberen.

… de kosten zijn €25,= per jaar

… dat Wieger Jansma voorzitter is. Tel nr: 624442

… dat Ali de Boer penningmeester is. Tel nr: 06 22171654

… dat Aaltje van der Wal secretaris is tel nr: 551753

Kom gerust eens langs of neem contact op met een van het bestuur.