Sinds 8 maart 2023 heeft Dorpsbelang Rottum een werkgroep Rottum Ontmoet.
Met Rottum Ontmoet proberen we de leefomgeving van Rottum te verbeteren en gaan we (kleine) activiteiten voor jong en oud organiseren.

Doel Werkgroep Rottum Ontmoet
Ons doel is om de inwoners van Rottum wat meer met elkaar te verbinden; dat je weet wie je dorpsgenoten zijn en je zo elkaar makkelijker weet te vinden wanneer er bijvoorbeeld hulp nodig is of bij gezamenlijke interesses. Er ontstaat ook vaak meer begrip over en weer als je elkaar wat beter kent.

Moetingsplak
Het eerste project waar we ons op richten is Moetingsplak. We willen graag het grasveld en skatebaan naast het dorpshuis en tennisvelden leuker inrichten. Zodat het voor alle leeftijden een leuke plek wordt om te zijn en er meer spontane ontmoetingen tussen dorpsgenoten kunnen ontstaan. Het gaat een heel uitnodigende plek worden waar je kan spelen, sporten, ontmoeten en bewegen.

Activiteiten
Daarnaast hebben we een samenwerking met Sociaal Werk de Kear voor het organiseren van activiteiten voor de Rottumse jeugd. Voor andere doelgroepen komen er zeker ook activiteiten, al zal de focus eerst nog vooral liggen bij het realiseren van Moetingsplak.

Meer informatie
We communiceren via dorpskrant de Skodoar en de Facebook-pagina van Rottum Leeft. En zo nu en dan valt er bij alle dorpsgenoten een flyer in de brievenbus.

Meer weten over het project Moetingsplak? Kijk dan eens op onze presentatie die we hebben gegeven op 8 maart 2023 tijdens de ALV van dorpsbelang.

Heb je vragen, ideeën of wil je in het klein of groot meehelpen? Laat het ons weten:
moetingsplakrottum@gmail.com

Werkgroep Rottum Ontmoet
Esther Houtsma
Fardau Bonnema
Anja Schippers
Johanna Bandstra
Krista van Berkel