De Skodoar is al vele jaren de doarpskrante van Rottum. Leden van dorpsbelang ontvangen de Skodoar 4x per jaar in de brievenbus. Vaste items in de Skodoar zijn onder andere  :

  • Ingezonden stukken
  • Columns
  • Burgerlijke stand
  • Nieuws vanuit dorpsbelang
  • De Bezige Bijtjes
  • Voorstellen nieuwe bewoners
  • OBS de Ynset

Aanleverdata kopij 2019: 1 maart 2019 / 31 mei 2019 / 30 augustus 2019 / 29 november 2019

Contact: redactieskodoar@gmail.com

De Skodoar downloaden

Winter 2018 Skodoar winter 2018