Skodoar

De Skodoar is al vele jaren de doarpskrante van Rottum. Leden van dorpsbelang ontvangen de Skodoar 4x per jaar in de brievenbus. 1x per jaar wordt deze huis-aan-huis bezorgd. Vaste items in de Skodoar zijn onder andere :

  • Burgerlijke stand; trouwen, baby’s, overlijden
  • De pen van..
  • Ingezonden stukken
  • Column
  • Nieuws vanuit dorpsbelang
  • Nieuws vanuit de OBS de Ynset
  • Nieuws vanuit de tennisvereniging

De Skodoar wordt altijd bezorgd rond 21 maart, 21 juni, 21 september, 21 december. Tot één maand voor de bezorgdatum kunt u de kopij aanleveren via: redactieskodoar@gmail.com