Skodoar

De Skodoar is al vele jaren de doarpskrante van Rottum. Leden van dorpsbelang ontvangen de Skodoar 4x per jaar in de brievenbus. Vaste items in de Skodoar zijn onder andere  :

  • Ingezonden stukken
  • Columns
  • Burgerlijke stand
  • Nieuws vanuit dorpsbelang
  • De Bezige Bijtjes
  • Voorstellen nieuwe bewoners
  • OBS de Ynset

Aanleverdata kopij 2019: 1 maart 2019 / 31 mei 2019 / 30 augustus 2019 / 29 november 2019

Contact: redactieskodoar@gmail.com