Uitvaartvereniging Nannewiid

Uitvaartvereniging NANNEWIID | Correspondentie-adres: Jousterweg 194 8465 PR Oudehaske

Meldpunt overlijden

Wat doen wij als uitvaartvereniging nannewiid

Praten over overlijden is geen mooi onderwerp, maar overlijden is net zo natuurlijk als geboren worden en niemand ontkomt er aan.
En wanneer dat moment er is, voor uzelf of voor iemand uit uw gezin, dan komt naast alle verdriet ook de vraag hoe alles geregeld moet worden. Wie gaat het regelen en wat kost het. En juist hier komt onze vereniging met het antwoord. Ons doel is op de meest waardige wijze , zonder winstbejag, het verzorgen van uitvaarten. Doordat de vereniging geen winst maakt is de contributie vrij laag, met een uitkering die weliswaar de kosten van een uitvaart niet volledig dekt maar u de zekerheid geeft dat alles goed geregeld wordt en tegen kostprijs wordt doorberekend. De vereniging werkt samen met twee bodes, mevrouw W. Dijkmeijer en mevrouw H. van der Meulen-Heiding en kan beschikken over voldoende dragers. Dit team verzorgt alle voorkomende werkzaamheden welke bij overlijden en uitvaart dienen te worden uitgevoerd, in overeenstemming met de wensen van de nabestaanden.

 
 
 

ONS DOEL

Het doel van de vereniging is het op een waardige wijze laten uitvoeren van een begrafenis of crematie, zonder winstoogmerk.

 

SAMENWERKING

Wij werken samen met 2 uitvaartbedrijven die voor ons de werkzaamheden uitvoeren. Deze bedrijven werken in opdracht van de vereniging maar voeren de wensen uit van de nabestaanden.

 

MEER INFORMATIE

Wilt U meer informatie over onze vereniging
neem dan contact op met één van de
bestuursleden of ga naar de contactpagina
op deze website. Wij zullen dan zo spoedig
mogelijk contact met U opnemen.

 

Bestuur uitvaartvereniging Nannewiid

Het bestuur komt regelmatig bijeen en verzorgt de jaarlijkse ledenvergadering waarin o.a. de contributie van de leden en de vergoeding worden vastgesteld.

 

Voorzitter:
Jan R de Jong
Binnendyk 10
8461 LD Rottum
T: 0513-552073

Lid :
M. van der Wal-van der Wal
Oude Postweg 8
8461 LI Rottum

Secretaris:
Tj.Nutters
Jousterweg 194
8465 PR Oudehaske
T: 0513-677429

Lid:
Annemarie Locht
Wylp 36
9247 GN Ureterp

Penningmeester:
H.T.Veenstra
Jousterweg 98
8465 PM Oudehaske
T: 0513-677035      06-51695417
NL88RABO0127128417

Lid:
Jelle Oord
Lege Buorren 71
8525 GX Langweer