Uitvaartvereniging Nannewiid

Uitvaartvereniging NANNEWIID | Correspondentie-adres: Jousterweg 194 8465 PR Oudehaske

Meldpunt overlijden

Website: https://www.uitvaartverenigingnannewiid.nl/

E-mail: secrt.uvnannewiid@uvnw.nl

Wat doen wij als uitvaartvereniging nannewiid
Praten over overlijden is geen mooi onderwerp, maar overlijden is net zo natuurlijk als geboren worden en niemand ontkomt er aan.

En wanneer dat moment er is, voor uzelf of voor iemand uit uw gezin, dan komt naast alle verdriet ook de vraag hoe alles geregeld moet worden. Wie gaat het regelen en wat kost het. En juist hier komt onze vereniging met het antwoord. Ons doel is op de meest waardige wijze , zonder winstbejag, het verzorgen van uitvaarten. Doordat de vereniging geen winst maakt is de contributie vrij laag, met een uitkering die weliswaar de kosten van een uitvaart niet volledig dekt maar u de zekerheid geeft dat alles goed geregeld wordt en tegen kostprijs wordt doorberekend. De vereniging werkt samen met twee bodes, mevrouw W. Dijkmeijer en mevrouw H. van der Meulen-Heiding en kan beschikken over voldoende dragers. Dit team verzorgt alle voorkomende werkzaamheden welke bij overlijden en uitvaart dienen te worden uitgevoerd, in overeenstemming met de wensen van de nabestaanden.

ONS DOEL
Het doel van de vereniging is het op een waardige wijze laten uitvoeren van een begrafenis of crematie, zonder winstoogmerk.

SAMENWERKING
Wij werken samen met 2 uitvaartbedrijven die voor ons de werkzaamheden uitvoeren. Deze bedrijven werken in opdracht van de vereniging maar voeren de wensen uit van de nabestaanden.

MEER INFORMATIE
Wilt u meer informatie over onze vereniging neem dan contact op met één van de bestuursleden of ga naar de contactpagina op deze website. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Bestuur uitvaartvereniging Nannewiid
Het bestuur komt regelmatig bijeen en verzorgt de jaarlijkse ledenvergadering waarin o.a. de contributie van de leden en de vergoeding worden vastgesteld.

Voorzitter:
Jan R de Jong
Binnendyk 10
8461 LD Rottum
T: 06-83716291

Secretaris:
Tjeerd Nutters
Jousterweg 194
8465 PR Oudehaske
T: 06-15047885

Penningmeester:
Siepie Pen-de Jong (ledenadministratie)
06-23884533

Activiteit:
Op een waardige wijze laten uitvoeren van een begravenis of crematie, zonder winstoogmerk.