Discussiebijeenkomst gaswinning Weststellingwerf

Dorpsbelang Rottum is aanwezig geweest bij de discussiebijeenkomst van de gemeenteraad Weststellingwerf. Bij deze bijeenkomst waren ook Milieudefensie en Tsjingasss aanwezig. De voorzitter van Dorpsbelang Rottum en Tsjngasss hebben tijdens deze bijeenkomst gebruik gemaakt van de mogelijkheid de gemeenteraad toe te spreken.

 

Persbericht 23 januari 2019

Gemeenteraad denkt na over gaswinning

Maandagavond discussieerde de gemeenteraad tijdens een werkbijeenkomst over gaswinning in Weststellingwerf. Gaswinning is een gespreksonderwerpomdat misschien het beleid op dit onderwerp wordt aangepast. Waar gaat het precies om? Na een presentatie gingen de raadsleden met elkaar in discussie aan de hand van stellingen. Het ging vooral om de vraag of en op welke wijze Weststellingwerf een bijdrage wil leveren aan de behoefte aan gas in Nederland. Gaswinning is een verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hetministerie vindt gaswinning uit kleine gasvelden nog noodzakelijk zolang huishoudens en bedrijven nog afhankelijk zijn van aardgas. In de kleine velden wordt gas gewonnen zolang dat nodig is en veilig kan.Waarom is nieuw beleid misschien nodig? Het ministerie vraagt gemeenten waarin kleine gasvelden liggen om advies op onder meer omgevingsvergunningenen winningsplannen.Aan gemeenteradenvraagt het ministerie bij nieuwe gaswinlocaties een verklaring van geen bedenkingen.Daarom is het standpunt van Weststellingwerf belangrijk. Hoe gaat de gemeente om met tussentijdse gaswinverzoeken? Tot er besloten is overmogelijknieuwbeleid, kijkt de gemeente kritisch naar nieuwe gaswinverzoeken. Weststellingwerf wil heldere en goede voorwaarden voor:•het in de gaten houden van trillingen en bodemdaling;•een schaderegeling voor bouwwerken boven kleine gasvelden;•een nulmeting van de staat van gebouwen en bouwwerken;•ruimtelijke kwaliteit.Hoe gaat het nu verder?In deze werkbijeenkomst is de mening van de gemeenteraad over gaswinning gepolst. Er is nog geen standpunt. In de loop van dit jaar wordt beleid over gaswinning verder besproken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *