Gasboringen Nij Beets

Heeft Opsterland de omgevingsvergunning aan gaswinner Vermilion, die in het buitengebied van Nij Beets een winningslocatie wil inrichten voor tijdelijke proefboringen naar gas, terecht geweigerd? Die vraag stond gisteren centraal bij de bestuursrechter in Groningen, waar het college van B en W en het bedrijf tegenover elkaar stonden. Vermilion wil bij het boorgebied een installatie bouwen met onder andere een boorkelder, hekwerk en een boortoren.

Waarde

Het college weigert de omgevingsvergunning af te geven, omdat ze niet wil dat er naar gas wordt geboord. De winning en de bouwwerken zouden de landschappelijke en cultuurhistorische waarde aantasten. Anders dan omwonenden denken is er helemaal geen sprake van fracking.

De zaal zat gisteren afgeladen vol met omwonenden, die ook tegen het boren zijn. Ook actiegroep Tsjingas was aanwezig. Tsjingas-voorzitter Monique Plantinga gaf aan: ,,We moeten veel meer doen om het klimaat te redden. Boren naar gas hoort daar absoluut niet bij. Ik vind het onvoorstelbaar dat Vermilion en het ministerie van Economische Zaken dit willen doen. Bij de omwonenden is totaal geen draagvlak voor het plan.”

Wetswijziging

Marinke Israëls, advocaat van Vermilion, plaatste vraagtekens bij de bevoegdheid van het college om de vergunning te weigeren. ,,Op 1 mei 2017 is er een wetswijziging geweest waardoor deze bevoegdheid naar de minister van Economische Zaken is gegaan. Daardoor is het college onbevoegd om de omgevingsvergunning te weigeren. Tevens zijn de gevolgen van proefboringen niet schadelijk voor de gemeente en omwonenden.”

Israëls voegde daaraan toe dat er veel verkeerde opvattingen bij de omwonenden bestonden. ,,Anders dan zij denken is er helemaal geen sprake van fracking.”

Niet eerder aangevoerd

Wienke Zwier, advocaat namens het college, weersprak dat het college onbevoegd is. ,,Daar is geen sprake van omdat het college deze vergunning weigerde voordat die nieuwe wetgeving in werking trad. Overigens hoor ik dit voor het eerst, dus ik vraag me af waarom Vermillion dit niet eerder heeft aangevoerd.”

Tijdelijkheid

Ook de tijdelijkheid van de mijnbouwlocatie werd uitvoerig besproken. Vermilion wil dat er een permanente boorkelder komt, die later misschien nog voor andere doeleinden kan worden gebruikt. ,,Dat klinkt vreemd”, stelde een van de rechters. ,,Dat is alsof je een huis gaat bouwen, maar er tijdelijk gaat wonen.”

Israëls stelde daartegenover dat de boorkelder nu eenmaal permanent moet worden aangebracht om het tijdelijk boren mogelijk te maken.

De rechter zal binnen zes weken uitspraak doen.

Bron: Rispens, S. (2018, 14 december). Gaswinner Vermilion betwist bevoegdheid van college Opsterland. Geraadpleegd op 17 december 2018, van https://frieschdagblad.nl/2018/12/14/gaswinner-vermilion-betwist-bevoegdheid-van-college-opsterland

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *