Informatiebijeenkomst dichtslibben Nannewiid

Informatiebijeenkomst over de toekomst van het Nannewiid

Dinsdag 29 januari 2019 zijn enkele bestuursleden van Dorpsbelang Rottum aanwezig geweest bij de  informatiebijeenkomst over de dichtslibben van het Nannewiid. Tijdens deze bijeenkomst is het voorstel aangenomen een nieuwe stichting op te richten (zie persbericht). De nieuwe stichting is op zoek naar personen die zich willen inzetten om het gebiedsplan vorm te geven. Hiervoor is enige bestuurlijke ervaring of kennis van ambtelijke processen een pré. Mocht u zich willen opgeven voor een dergelijke functie vernemen we dat graag. U kunt contact opnemen via info@nannewiid.org

Persbericht Natuur en Recreatie van 31-01-2019

Natuur en recreatie hand in hand op het Nannewiid.

Het Nannewiid staat er goed voor wat betreft waterkwaliteit en biodiversiteit. Echter het Nannewiid wordt steeds minder Nannewiid. Het dichtslibben gaat heel hard. Op sommige plaatsen staat nog maar 10 cm water. Nog een paar jaar en we kunnen na de overkant lopen. Daarmee nemen de recreatieve mogelijkheden hard af. Voor belanghebbenden in en om Oudehaske de aanleiding om de handen in een te slaan en samen een gebiedsplan op te stellen voor meer natuur- en recreatiewaarden. Eind januari is daartoe onder groot enthousiasme op een bijeenkomst in het Kulturhus van Oudehaske besloten.

Het Nannewiid heeft een uniek karakter doordat het zowel een natuur- als een recreatiebestemming heeft. Een gebied om samen te koesteren en te behouden. Vanuit deze insteek zijn in 2016 afgevaardigden vanuit de Mienskip (dorpsbelangen, bewoners, recreatieondernemers) en vertegenwoordigers van gemeente, waterschap, Staatsbosbeheer en de provincie met elkaar in gesprek gegaan. Alle betrokkenen waren het er over eens dat er in ieder geval iets moest gebeuren aan de verslibbing en plantengroei:  “Anders kun je over 10 jaar niet meer naar de overkant varen , maar er gewoon heenlopen”. Afgelopen 2 jaar is er op constructieve wijze veel werk verricht door de betrokken partijen om te proberen een oplossing te vinden voor het slibprobleem in het Nannewiid. Verschillende (deel)opties zijn voorbij gekomen maar met name de financiën was steeds de bottleneck. Nu is ervoor gekozen om een breder gebiedsplan op te stellen met aandacht voor natuur, klimaat, recreatie en wonen & welzijn.

Belangrijk hierbij is om alle aspecten goed in kaart te brengen. Zo kunnen de verslibbing en de recente plantengroei in het Nannewiid een serieus probleem gaan vormen voor de recreatie maar zijn deze ontwikkelingen in ecologisch opzicht juist heel positief. De aanpak hiervan dient dan ook met zorg en in overleg worden geïntegreerd in het gebiedsplan. Ook wordt gekeken naar de verbetering van kleinschalige recreatiemogelijkheden die passen bij de aard en schaal van het Nannewiid. Daar waar nodig zullen deze worden verbeterd, en eventueel uitgebreid. De bestaande natuurwaarden staan hoog genoteerd echter nieuwe wandel en fietspaden kunnen in beeld komen. Net zoals het varen met elektrisch aangedreven bootjes. Aansluiting met Feanetiê waardoor er wellicht met elektrisch aangedreven sloepen van Heerenveen naar het Tjeukermeer gevaren kan worden biedt mooie kansen. Daarnaast worden ook klimatologische kansen verkend zoals innovatieve toepassingen met bagger en reductie van uitstoot vanuit de baggerslib.

Voor al deze mogelijke activiteiten wordt een stichting opgericht en een proces gestart vergelijkbaar met de succesvolle aanpak van de Aanjagers van het Tjeukemeer. Vanuit de stichting zullen de betrokkenen via werkgroepen aan de slag gaan met concrete deelprojecten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *