Wat doet dorpsbelang

Dorpsbelang Rottum is een onafhankelijk klankbord voor de dorpsbewoners van Rottum als het gaat om gezamenlijke vraagstukken als veiligheid en leefbaarheid.

Dorpsbelang Rottum is de verbindende factor tussen de dorpsbewoners en de gemeente, de provincie, culturele en maatschappelijke instellingen over onderwerpen zoals de inrichting van de openbare ruimte, uitbreidingsplannen, verkeer, het Wijkbeheer, activiteiten van Sociaal Werk De Kear, mogelijkheden voor sportbeoefening, zorg voor jong en oud, herdenkingen en vieringen.

Dorpsbelang Rottum maakt mogelijk dat de dorpskrant, de Skodoar, samentrekking van Skoalle (school) en Doarp (dorp) wordt gemaakt en verspreid. Het beheer van AED valt onder het dorpsbelang Rottum. Ook is er een nauwe samenwerking met en financiering van de werkgroep Rottum Ontmoet die activiteiten organiseert en bezig is met de inrichting van het centrale veld in het dorp. We denken mee over en brengen initiatieven op gang voor het dorp en haar bewoners om Rottum een fijne plek om te wonen te laten zijn.