Wijkagent

Nynke Bonsma is wijkagent van onder meer Rottum.
“We proberen als politie vooraan de problemen te staan”
Nynke Bonsma is wijkagent van 16 dorpen in de gemeente De Fryske Marren, dit zijn:  Sint Nicolaasga, Rottum, Ouwsterhaule, Sint Johannesga, Rotsterhaule, Tjerkgaast, Boornzwaag, Doniaga, Rohel, Dijken, Idskenhuizen, Oldeouwer, Ouwster-Nijega, Vierhuis, Langweer en Scharsterbrug. Als wijkagent werkt ze onder andere samen met Woningcorporatie Dynhus. 

Nynke, wanneer ben je begonnen als wijkagent en wat houdt jouw werk in?

In 1990 ben ik begonnen met mijn opleiding aan de politieacademie in Harlingen. Na 20 maanden opleiding ben ik begonnen als “straat”agent in Heerenveen. Ik heb daarna gewerkt in Lemmer en Drachten en ben sinds 2006 wijkagent geworden in de oude gemeente Skarsterlân, zowel op de buitendorpen als op Joure.  Sinds twee jaar ben ik wijkagent van 16 buitendorpen. 

Taal van het dorp

Ik ben opgegroeid als boerendochter in een klein dorp Itens. Ik ken de taal van het dorp. Omdat ik een groot rechtvaardigheidsgevoel heb en graag mensen help, heb ik voor het beroep politieagent gekozen. Als wijkagent heb ik ongeveer twee dagen per week om zaken op te pakken. Ik draai ook noodhulpdiensten mee, in de onregelmatige diensten inclusief nachtdiensten. Dit houdt in dat ik meldingen afhandel met een collega, die binnenkomen via 112 (noodnummer/op heterdaad/betrokkene of getuige) of 0900-8844 (landelijk politienummer-geen spoed, wel politie) Als wijkagent zet ik bovenstaande meldingen uit, die daarna door een andere organisatie of samen met de politie opgepakt moeten worden.

Winkeldiefstal

Een voorbeeld hiervan is; iemand is psychisch in de war, heeft hierdoor huurschulden gekregen en pleegt winkeldiefstallen om toch nog wat te kunnen eten. Door in gesprek te gaan met diegene die een winkeldiefstal heeft gepleegd komt het verhaal erachter naar voren. De persoon kan veroordeeld worden voor de winkeldiefstal en een boete krijgen, maar daar is niemand mee geholpen. De politie, gemeente (sociaal wijkteam), woningcorporatie gaan dan samen kijken wat we met elkaar kunnen doen om de persoon te helpen.

Politie in uniform

Als politie willen we graag problemen oppakken zodat ze niet strafrechtelijk worden.
Bijvoorbeeld bij burenruzies. Buurtbemiddeling (gemeente) en de woningstichting proberen hierin te bemiddelen. Als deze bemiddeling niet lukt, komt het soms bij de politie/wijkagent. Een politieagent in uniform heeft een ander gevolg dan dat iemand in burger binnenkomt. Dit kan een voordeel zijn maar ook nadelig werken.

Op het gebied van jeugdoverlast werk ik vaak samen met jongerenwerkers van De Kear, jongeren, hulpverleningsinstanties, bewoners, plaatselijk belang, ouders . Taken van de politie kunnen dan zijn; signaleren, adviseren, in gesprek gaan, waarschuwen of bekeuren.

Preventief-voorkomen

Via social-media geven we regelmatig adviezen om inbraak, pinpasfraude en digitale fraude te voorkomen. Ook geef ik als wijkagent voorlichting aan scholen, vluchtelingen, senioren, jongeren of verenigingen. Bij sommige zaken is het nuttig dat de wijkagent op de hoogte wordt gebracht, voordat er iets heeft plaats gevonden. Overleg is altijd mogelijk. Omdat ik niet altijd aan het werk ben, kan een collega/niet wijkagent, de zaken tijdelijk van mij overnemen. Zij leggen alles vast en op deze manier word ik geïnformeerd.

Hoe ben jij bereikbaar?

Mensen kunnen ons bereiken via het landelijke telefoonnummer: 0900-8844/112 of via het contactformulier op www.politie.nl. Het politiebureau in Joure op de Geert Knolweg 69, is niet meer open voor publiek. Op afspraak kunnen we elkaar daar wel ontmoeten. Het politiebureau in Lemmer aan de Straatweg 13, is op maandag, woensdag en vrijdag geopend. Wil  je aangifte doen, maak eerst een afspraak via 0900-8844.

Heb je vragen, twijfel niet om contact met mij op te nemen.